Veckobrev v.7

Hejsan alla elever och föräldrar i klass 4b!

Ytterligare en vecka av vårterminen har passerat i superfart och vi kommer allt närmare sportlovet. Vecka 8 är den sista veckan innan sportlovet som består av vanliga lektioner, förutom på onsdag när eleverna har studiedag och är lediga från skolan. På torsdag, den 21/2, kommer vi att ha en temadag på hela Annerstaskolan. Temadagen kommer vi att helt ägna åt arbete kring värdegrundsfrågor och temat “Värdegrund”. Eleverna börjar skoldagen på torsdag kl. 08.10 som vanligt men slutar kl. 14.00.

SV: Denna vecka påbörjade vi kapitel 3-brevet, i ”Den magiska dörren”. Eleverna skriver för fullt och det är superspännande att läsa allas berättelser.

SO: Nästa tisdag, den 19/2, har eleverna prov i historia ”Vikingatiden”. Så denna vecka har vi bara ägnat tid åt att studera inför provet. Provet kommer att handla om vikingatiden och eleverna kan träna inför provet på STUDI.SE. Dem loggar in med sina vanliga edu-adresser hemifrån. En del barn kunde inte logga in hemifrån så därför har dem fått tid att träna inför provet på lektionstid. Alla har tränat olika, en del barn har gjort anteckningar från studi.se som dem sedan tar hem och repeterar inför provet. Tanken är att vi avslutar ”Vikingatiden” innan sportlovet. Efter sportlovet ska vi påbörja ett nytt arbetsområde i so, nämligen ”Religionskunskap- Religionerna växer fram”. Vi kommer att fokusera på begreppet ”religion”, för att senare jobba vidare med ursprungsfolkens religioner, dvs samerna och vidare asatron.

Trevlig helg! Funda:)

Annonser

MA/NO

Hejsan klass 4B!

Vi har denna vecka sakta men säkert börjat avsluta området addition och subtraktion i matematik. Nästa vecka på måndag kommer vi att börja med multiplikation och division igen och när det arbetsområdet är färdigt kommer det andra stora matematikprovet för 4B. Provet kommer att testa eleverna i addition, subtraktion, multiplikation, division och problemlösningsuppgifter.

I NO har vi läst om fotosyntes och nästa vecka kommer vi avsluta hela arbetsområdet Kemi i naturen. Veckan efter sportlovet på tisdagen den 5 mars ska 4B bli bedömda på detta arbetsområde. Eleverna kommer precis som vanligt att få ett papper om vad bedömningen exakt kommer att vara och se ut. Jag kan säga redan nu att det inte kommer vara ett traditionellt prov med frågor och svar, utan eleverna kommer att få skriva en mindre uppsats om ett givet ämne där kemins begrepp ska användas korrekt. Mer information om det kommer nästa vecka.

Trevlig helg önskar Irma! 🙂

MA/NO

Hej klass 4B!

Denna vecka har vi påbörjat det nya kapitlet i matematikboken. Vi har arbetet med avrundning, addition, subtraktion och problemlösningar. Nästa vecka på måndag ska eleverna få göra en diagnos på kapitlet.

I NO har vi avslutat området luft och vi ska börja läsa om fotosyntes. Efter att vi är färdiga med fotosyntes kommer eleverna att bli bedömda på hela arbetsområdet. Bedömningen kommer att vara en skriftlig uppgift och kommer täcka området vatten, luft och fotosyntes. Stycket nedanför är ett kunskapskrav från kursplanen i kemi. Orden i fetstil är kärnord och det som skiljer de olika betygsnivåerna från varandra. Just kravet nedanför är bara för ett godkänt:

”Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föraenkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.”

När bedömningen närmar sig så meddelar jag om datum. Vill man börja träna lite redan nu kan man läsa på Clio arbetsområdet Kemi i naturen.

Trevlig helg önksar Irma! 🙂

Veckobrev v 6. och STUDI📝💻

Hejsan klass 4B!
Denna vecka har jag introducerat ett nytt digitalt läromedel för våra elever i klassen, nämligen STUDI. Grunden i läromedlet är korta animerade filmer med handling och tydliga förklaringar. Det skapar lust i lärandet, ökar förståelsen och ger många olika hållpunkter för långtidsminnet. Idag har eleverna arbetat med ”Vikingatiden” på STUDI.se. Vid ett senare tillfälle kommer jag att välja ut frågor som barnen redan har jobbat kring och göra ett litet test för att kolla om dem minns. Därför kan det vara bra att eleverna arbetar med STUDI hemma också. Jag tror att man ska kunna logga in som vanligt via sitt edu-konto, testa! Går det inte så arbetar vi i skolan.

VIKTIGA DATUM:

7/3, 13/3 och 14/3 slutar eleverna kl.12.00 för att vi lärare ska gå på konferens.

7/3 är fritids stängt.

Ha en trevlig helg! Önskar Funda💪🏼

Barnkonventionen👬👫👭

39E1EF70-C6CE-407F-AB98-6970CDCF2587.jpeg

Idag har vi arbetat med barnkonventionen. Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Vi tittade på en kort film om barnkonventionen, sedan pratade vi om viktiga ord och begrepp. Eleverna delades därefter upp i tio olika smågrupper. Varje grupp fick en rättighet att arbeta med. Se och njut av arbetsprocessen. Bilderna talar för själv! Fröken Funda är mycket stolt över resultaten💪🏼